A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Наш ЦДЮТ

Наш ЦДЮТ

 

Комунальний заклад позашкільної освіти Новослобідської сільської ради Конотопського району Сумської області "Центр дитячої та юнацької творчості"  створений рішенням одинадцятої сесії сьомого скликання Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області. Працює заклад з 3 вересня 2018 року.  Утримується за рахунок бюджету Новослобідської сільської ради.


Директор ЦДЮТ Новослобідської сільської ради: Качур Ольга Олександрівна

Кількість педагогічних працівників: 17 чоловік. 

 

Структура:

2018/2019 н.р.:

- еколого - натуралістичний напрям (4 гуртки);

- туристсько - краєзнавчий напрям (2 гуртки);

- спортивний напрям (1 гурток);

- художньо - естетичний напрям (10 гуртків);

- дослідницько - експериментальний напрям (1 гурток).

 

2019/2020 н.р.:

- еколого - натуралістичний напрям (3 гуртки);

- туристсько - краєзнавчий напрям (1 гурток);

художньо - естетичний напрям (10 гуртків).

2020/2021 н.р.:

- еколого - натуралістичний напрям (4 гуртки);

художньо - естетичний напрям (7 гуртків);

- науково - технічний напрям (2 гуртки);

- соціально - реабілітаційний напрям  (2 гуртки);

- спортивний (2 гуртки).

Охоплення:

2018/2019 н.р. - 95%;

2019/2020 н.р. - 98%;

2020/2021 н. р. - 100%.

 

Завдання,  які ставлять перед позашкільною освітою вимоги сучасного суспільства:

 • впровадження нового стандарту позашкільної освіти;
 • модернізація змісту освіти;
 • нова система моніторингу якості позашкільної освіти (оновлення програм у позашкільних закладах; розширення напрямів гуртків для новостворених «ЦДЮТ»);
 • визнання результатів позашкільної освіти (можливість зарахування результатів позашкілля у школах);
 • ринкова конкуренція у позашкіллі;
 • створення прозорої системи фінансування закладів;
 • нова система фінансування ( за рахунок місцевих бюджетів + ваучеризація за рахунок держбюджету);
 • підвищення престижу професії педагога.

Нові методики викладання:

 • проектна робота та навчання через діяльність;
 • змінений формат спілкування вихованців, педагогів, батьків;
 • кейсові технології;
 • «гіпермаркет знань»;
 • трек для профорієнтації;
 • маркетинг  в позашкільній освіті;
 • на заняттях 80 % часу мають говорити вихованці;
 • заняття онлайн (наприклад, як це робить платформа 7W2 – це сім ключових запитань і тез англійською: what, where, why, when, who, win, world. Тобто – що, де, для чого, коли, хто. Два останні разом – перемога у світі).

 

Плани закладу:

 1. Дійти до кожного, зацікавити  всіх.
 2. Створення території  успіху для кожної дитини.
 3. Забезпечення доступності позашкільної освіти кожній дитині незалежно від раси,  кольору шкіри, політичних, релігійних, інших переконань, статі, інвалідності, освітніх потреб, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 4. Створення умов для рівного доступу дітей та учнівської молоді до  якісної позашкільної освіти.
 5. Гендерна рівність усіх вихованців незалежно  від напряму позашкільно освіти.
 6. Реалізація соціально – освітніх проектів природоохоронного, краєзнавчого, художньо – естетичного, національно – патріотичного спрямувань.
 7. Участь у обласних заходах (конкурсах,  фестивалях, змаганнях, акціях,  експедиціях.
 8. Створення художнього і вокального колективу.
 9. Здійснення компетентнісного підходу.
 10. Створення сайту закладу.
 11.  Створення матеріально – технічної бази.
 12.  Створення умов для благодійної діяльності з метою розвитку

позашкільної освіти.

 1.  Створення освітнього простору, в якому чільне місце посідатиме особистісне неприйняття вихованцями і працівниками закладу буллінгу у будь -  яких його проявах.

 

Місія:

 • забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
 • інтеграція суспільних ресурсів щодо забезпечення принципу доступності якісної позашкільної освіти для дітей з сільської місцевості;
 • підвищення готовності педагогів до інноваційної діяльності;
 • формування творчої активності вихованців, підтримка їх творчих ініціатив;
 • розширення зв’язків з громадскістю;
 • формування соціально – успішної особистості;
 • охоплення максимальної кількості дітей і учнівської молоді з сільської місцевості якісною позашкільною освітою;
 • злагоджена робота всіх педагогів в системі гурткових занять, конкурсів, змагань, заходів, тощо;
 • формування і розвиток конструктивного спілкування дітей;
 • формування стійкої активної життєвої позиції вихованців;
 • забезпечення навчання, зайнятості, самовизначення, соціальної адаптації;
 • виховання конкурентноспроможної учнівської молоді;
 • побудова позашкільної освіти на принципах презумпції талановитості кожної дитини, цінності дитинства, радості пізнання, розвитку особистості, здоров’я, безпеки.

 

Прогресивні зміни для сучасних дітей:

Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів,  цінностей , навичок,  умінь, інших особистісних якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність, соціалізуватися в системі позашкільної освіти.

 • екологічна компетентність;
 • інноваційність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • математична компетентність;
 • володіння іноземними мовами;
 • спілкування державною мовою;
 • інформаційно – комунікативна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянська та соціальна компетентність;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності.

 

Умови реалізації:

 • організація освітнього простору;
 • упровадження в практичній педагогічній позашкільній діяльності розроблених Сумським ОЦПО та РТМ технологій, програм;
 • залучення до співпраці батьків вихованців і соціальних партнерів;
 • звернення з колективним проханням спільноти позашкілля Сумської області до розробників і працівників освітньої платформи Ed-Era щодо розробки курсу для працівників позашкільної освіти;
 • організація та проведення окремих конкурсів на рівні Сумського ОЦПО та РТМ для дітей з ООП та дітей з інвалідністю;
 • підвищення рівня кадрового потенціалу.

 

Вихованець – випускник:

 • володіє ключовими компетентностями ( традиційними + підприємливість та інноваційність, економічна компетентність тощо);
 • володіє наскрізними вміннями (критичне мислення, системне мислення, творчість,  ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, вирішувати проблеми);
 • орієнтується у  взаємозв’язках і залежностях між предметами через систему наскрізних змістових ліній ( «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність»).
   

 

Вхід для адміністратора