A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Про підсумки роботи закладів освіти Новослобідської сільської ради за 2022-2023 навчальному році та пріоритетні завдання на 2023-2024 роки

Дата: 30.08.2023 15:35
Кількість переглядів: 25

Вступ

Шановні учасники конференції!

 

Цьогорічна традиційна серпнева конференція педагогічних працівників відбувається в найскладніших умовах для нашої держави, в умовах збройної агресії російської федерації проти України. Минулий навчальний рік – це рік викликів, період прийняття складних рішень, зумовлених війною. Сфера освіти зазнала значних змін в умовах воєнного стану. 17 учасників освітнього процесу через бойові дії змушена була виїхати в інші безпечні місця України або за кордон.

У закладах освіти громади створюються необхідні умови для здійснення освітнього процесу в різних форматах, зокрема з використанням дистанційних технологій і способів онлайн-взаємодії вчителів, дітей, учнівської молоді, батьків. Уживаються заходи щодо створення безпечного освітнього середовища, зокрема, приведення найпростіших укриттів закладів освіти в готовність до використання за призначенням. У новому 2023/2024 навчальному році заклади освіти повинні стати територією безпеки для всіх учасників освітнього процесу.

Після початку повномасштабної війни росії проти України тримати освітній фронт стало вкрай важливим. Навчання та шкільна рутина — не тільки зміцнюють нове покоління, а й допомагають йому адаптуватися до нових реалій. Як проактивні громадяни, вчителі долучаються до волонтерства, захисту країни,

Повномасштабне вторгнення рф, територія громади в зоні бойових дій, постійні обстріли - ми зіткнулися з багатьма викликами, але спільними зусиллями нам вдається  долати труднощі, забезпечувати безпечне, стабільне функціонування системи освіти.

Пріоритети освітньої галузі громади та шляхи їх реалізації визначено в Комплексній програмі «Освіта Новослобожанщини у 2022-2024 роки», реалізацію якої спрямовано на системний динамічний розвиток освітньої галузі громади, її вдосконалення для забезпечення права кожного на якісну освіту. Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за активної підтримки сільського голови, депутатського корпусу Новослобідської сільської ради, у співпраці з виконавчим комітетом, батьківською громадськістю нам удалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й продовжувати реалізовувати освітню реформу.

 

 

 

 

Якісна дошкільна освіта пріоритетний напрямок освітньої галузі

        Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.

         У 2022-2023  навчальному році основним завданням перед закладами освіти було – зосередитися на збереженні, зміцненні й відновленні фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей.

         Станом на 01.01.2023 на території Новослобідської сільської ради проживає 101 дитина від 0 до 6 років.

         У громаді у 2022-2023 навчальному році функціонувало 4 дошкільних групи при ліцею та гімназіях, в яких виховувалося 65 у дистанційному форматі.

         Дітей з особливими потребами віком від 1 до 6 років у дошкільних групах закладів освіти Новослобідської сільської ради немає.  

         Особливої уваги потребує питання охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, яке для цієї категорії нині законодавчо визначене, як обов’язкове.

          У громаді склалася дієва система роботи щодо підготовки до школи майбутніх першокласників. Забезпечено доступність освіти всім дітям старшого дошкільного   віку через запровадження різних варіативних форм її здобуття.

Освітня робота дошкільних груп закладів освіти громади відповідає основним вимогам Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

Якісна дошкільна освіта є пріоритетним напрямом у освітній галузі. Перед освітянами дошкілля нашої громади стоять такі завдання на новий навчальний рік, як:

 • Якісне забезпечення навчання;
 • допомогти дітям подолати негативні наслідки травмівних подій та адаптуватись до нових обставин їхнього життя;
 • сприяти формуванню в дошкільників свідомого ставлення до власної безпеки, навичок безпечної поведінки та стресостойкості, збереження життя та здоров’я.

 

Створення умов для навчання учнів в умовах реформи Нова українська школа

Нова українська школа – це ключова реформа освітньої галузі, головна мета якої – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Ми всі розуміємо, що діти, які зараз ідуть у шостий клас, мають бути озброєні не лише знаннями, а й навичками та компетентностями. Саме компетентністно орієнтований підхід до навчання закладено в основу концепції НУШ. До школи приходять діти які вправно використовують гаджети, тому методи навчання мають відповідати їхнім вимогам. Саме на виконання цих завдань була спрямована робота наших вчителів 5-х класів. Запровадження освітньої реформи Нова українська школа в громаді має позитивні досягнення й здобутки. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» особливістю сучасного закладу є «організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини».

Педагогічними колективами закладів освіти було зроблено багато: усі педагоги 5-х класів пройшли спеціальну перепідготовку та отримали відповідні сертифікати, що дозволяють викладати в Новій українській школі.

Сьогодні на зміну звичним класам із практично-стаціонарними партами прийшли приміщення з мобільними одномісними місцями, інтер’єр  яких можна швидко змінювати залежно від навчального завдання. Використання мультемідійних засобів, ІТ-технологій дозволило під час карантиних заходів та після введення воєнного стану в Україні після 24 лютого 2022 року організувати онлайн-навчання для учнів.

Перехід на навчання за новими методиками та програмами вимагає від педагогів переглянути власний досвід, здійснити суттєву підготовку до впровадження нового. Тому протягом 2022-2023 навчального року 100% педагогів, що викладають у 5-9 класах, пройшли підвищення кваліфікації при Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти. Новослобідським ЦПРПП протягом минулого навчального року реалізовано локальний методичний проєкт «Учу навчаючись» взимку та влітку 2023 року проведено заняття для педагогів.  Для педагогів було організовано спілкування із працівниками Управління ДСЯО в Сумській області. Від липня 2022 року року громадська організація «Центр психологічної допомоги «Конфіденс» реалізовує Всеукраїнський проєкт «СПІЛЬНО. Твоя підтримка поруч» у межах програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Із червня 2023 року Новослобідська територіальна громада стала учасником проєкту «Зупинка: Я» - спільної ініціативи програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), держави і громадських організацій для надання комплексної психологічної допомоги та психоедукації для зміцнення психічного здоров’я, попередження виснаження та відновлення ресурсу українців. Метою проекту є надання комплексної психологічної допомоги та навчання фахівців для організації просвітницької роботи в громаді з питань зміцнення психологічного здоров’я, попередження виснаження та відновлення ресурсу.

Протягом червня – серпня 2023 року для бажаючих було організовано онлайн-навчання за програмою «Тіло. Стабілізація. Ресурс» та «Підготовка спеціалістів для роботи з дітьми з ООП (особливі освітні потреби)».

Завдання на новий навчальний рік

 • забезпечення виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини;
 • вчити дітей компетентностям відповідно до Закону України «Про освіту»: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність;інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя тощо.
 • опанування та втілення в роботу нової моделі оцінювання учнів у межах Нової української школи;
 • забезпечувати гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формуючи загальнолюдські цінності, розвиваючи самостійність, творчість та допитливість

 

Загальна середня освіта

У 2022-2023 навчальному році функціонувало 4 заклади загальної середньої освіти, із них: 1-І-ПІ ступеня й 3 - І-ІІ ступеня, у яких здобували освіту 271 учень, із них: 106 учнів 1-4- х класів, 147 школярів 5-9 -х класів і 18 учнів 10-11- х класів.

Мережа навчальних класів налічувала: 14 класів початкової ланки, 19 класів середньої ланки та 2 класи старшої ланки. Загальна кількість класів з 1 по 11 становила 35 класи.

Навчання в закладах загальної середньої освіти Новослобідської громади проводилося за дистанційною формою навчання.

В умовах сьогодення діти з особливими освітніми потребами та їхні родини опинились у надважких умовах. І ці умови формують труднощі і виклики, до яких ніхто не був готовий. Педагогам, які працюють з такими дітьми, необхідно було шукати шляхи підтримки та орієнтовні маршрути для дітей з ООП та їхніх родин. В усіх закладах освіти Новослобідської сільської ради створені умови для організації навчання таких дітей. Для 13 школярів було організоване інклюзивне навчання у 9 класах закладів загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради, у всіх класах працювали асистенти вчителів.

З метою виконання нормативно-правових документів, у класах, де навчалося менше 5 учнів, у 2022-2023 навчальному році було організовано педагогічний патронаж.

Досить важливим є питання охоплення школярів навчанням. За статистичними даними згідно з формою 77-РВК на початок 2022/2023 навчального року не навчається за станом здоров’я 1 учень. Навчаються у спеціальних школах-інтернатах - 9 дітей.

У 2022-2023 році отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту 8 учнів, свідоцтва про базову загальну середню освіту - 26 ученів.

В усіх закладах освіти Новослобідської сільської ради щорічно ведеться робота щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11- х класів. У 2022-2023 році 11 учнів 9-х класів подовжать навчання в закладах загальної середньої освіти, 6 - вступили до професійно-технічних закладів та закладів фахової передвищої освіти. Із числа випускників 11 класів закладів освіти Новослобідської сільської ради 2 випускника вступили до фахового передвищого закладу освіти, 2 випускника- до професійно-технічних закладів,  1-ВНЗ.

З 24 лютого 2022 року діти здобувають освіту за дистанційною формою навчання, з метою забезпечення вимог щодо надання якісної освіти під час організації дистанційного навчання протягом навчального року здобувачам освіти Новослобідської сільської ради Дитячим фондом ООН ЮНИСЕФ надано 4 планшети та 3 хромбуки, 16 ноутбуків - педагогам закладів освіти.

Отже, завдання на новин навчальний рік:

-забезпечення реформування базової загальної середньої освіти;

- організація роботи закладів на час воєнних дій в дистанційній формі, змішаній формі навчання та забезпечення надання якісної освіти;

-упровадження в освітній процес основних цінностей та компетентнісної освіти;

 • опанування Державного стандарту базової середньої освіти та підготовка матеріально- технічної бази закладів освіти до втілення Типових освітніх програм для 5-9 класів в освітній процес;
 • створення безпечного для життя та здоров’я дітей освітнього середовища;
 • активізація роботи з обдарованими учнями та учнівською молоддю з метою виховання та розвитку інтелектуальної еліти нації;

 

Профільне навчання

Реформування загальної середньої освіти в Україні передбачає перетворення старшої школи в профільну, адже профільна школа потенційно має найбільше можливостей щодо практичної реалізації принципу особистісно-зорієнтованого навчання та реально вможливлює вибір кожним учнем власної освітньої траєкторії в плані опанування предметними знаннями, уміннями, навичками та досвідом практичної діяльності, які максимальною мірою відповідають його бажаній сфері майбутньої професійної діяльності.

У 2022-2023 навчальному році у Новослобідській сільській раді функціонує тільки 1 заклад І-ІІІ ступенів, профільним навчанням в якому охоплено 18 старшокласників, що становить 100% від загальної кількості учнів 10-11 класів.

Усі учні охоплені філологічним напрямом.

Отже, завдання на новий навчальний рік:

 • продовження роботи закладів освіти над практичною реалізацією принципу особистісно-зорієнтованого навчання;

-забезпечення в закладах освіти організації допрофільної та профільної освіти з метою опанування учнів предметними знаннями, уміннями, навичками та досвідом практичної діяльності, які допоможуть обрати випускникам майбутню професію.

 

Про організацію безпечного освітнього середовища в закладах освіти

 

Від часу набуття Україною Незалежності поняття безпеки дуже змінилося. Якщо в 90-х безпека - це коли діти вдягнені й нагодовані, з 24 лютого 2022 року ми почали думали про ширші контексти: чи дітям комфортно, психологічно не складно, чи на них не тиснуть, не сваряться.

Війна внесла корективи у сферу освіти. Як ніколи актуальним залишається збереження життя учасників освітнього процесу в нових реаліях – небезпечних, кризових, непередбачуваних. Всі заклади освіти громади забезпечені найпростішім укриттям, в яких учасники освітнього процесу можуть вберегтися під час повітряної тривоги. Два заклади освіти Новослобідської сільської ради мають свої підвальні приміщення, які спільними зусиллями облаштовано під укриття. В Новослобідському ліцеї та Юр’ївській гімназії пристосовані укриття розташовані в приміщенні закритих у 90-их роках дитячих садочків. Всі пристосовані укриття пройшли обстеження і рекомендовані для укриття. Протягом навчального року закладам освіти була надана гуманітарна допомога у вигляді ковдр, ліхтариків, сидушек, вогнегасників, контейнерів для води контейнерів для зберігання, павербанки на загальну суму 19,7 тис.грн. Для укриття Князівської гімназії від громадської організації «Крим СОС» надано гуманітарної допомоги на суму 149,0 тис.грн. Юр’ївська гімназія від Дитячого фонду ООН ЮНИСЕФ отримала 7 рюкзаків для учнів і 4 рюкзака для педагогів.

Отже, завдання на 2022/2023 навчальний рік:

-гарантування безпечних умов навчання та праці для всіх учасників освітнього процесу.

 

 

Забезпечення підручниками

Контроль за забезпеченням та використанням навчальної літератури у закладах загальної середньої освіти - один з важливих напрямків роботи відділу освіти,  культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради. Відповідно до нормативних документів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України у закладах загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради використовуються лише підручники і посібники, що мають відповідний гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та відповідають Переліку діючих програм та підручників на поточний навчальний рік.                                                        

Замовлення нових підручників для 6 класу на 2023-2024 навчальний рік відбулося через ІТС «ДІСО» або «ІСОУ» у 2 етапи педагогічними працівниками громади. Для учнів 6 класу замовлено підручники всіх навчальних предметів згідно освітніх програм навчального закладу. Узагальнені результати вибору подані з розрахунку на 100% до прогнозованого контингенту учнів 6 класу, дані підручники надійшли до навчальних закладів.

Варто зазначити, що сканкопії шкільних посібників з 1 по 11 класи, або електронні версії, можна вільно завантажити на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

При зміні контингенту учнів в окремих закладах загальної середньої освіти відділом освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради щорічно проводиться перерозподіл підручників між закладами освіти.

Завдання: 

         - педагогічним колективам забезпечити вчасне замовлення підручників, що відповідають обраним педагогічними колективами програмам;

         -проводити систематичний аналіз забезпечення учнів підручниками та електроними підручниками для дітей які знаходяться за кордоном, за межами громади.

 

                             

Інклюзивний простір

Кожна дитина – це найбільший та найцінніший скарб для своїх батьків, а всі діти разом – це скарб суспільства, і від того, наскільки ми цінуємо та поважаємо кожного – залежить і наше життя у майбутньому. Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому закладі. Увага зосереджується на соціалізації дітей цієї категорії та досягненні якості навчально-виховного процесу. Сучасні навчальні заклади та освітня система мають відповідати потребам усіх дітей.

У 2022-2023 навчальному році  заклади освіти громади створили умови для навчання  13 учнів з особливими освітніми потребами, які здобували освіту в 9 інклюзивних класах.   

      Освітній процес даної категорії дітей супроводжували 9 асистентів вчителів. З усіма учнями проводились корекційно-розвиткові заняття  відповідно до рекомендацій та комплексних оцінок  фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

У кожному закладі освіти Новослобідської сільської ради облаштовано ресурсні кімнати.

      Зусиллями педагогів у кожному закладі освіти зібрано навчально-методичну літературу, ресурсні кімнати наповнені різноманітним дидактичним матеріалом, посібниками для організації інклюзивного навчання та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

.Для всіх дітей з особливими освітніми потребами, незалежно від визначеного рівня підтримки, команда психолого-педагогічного супроводу складає індивідуальну програму розвитку.

Завдання

-упровадження диференційованого підходу до забезпечення підтримки дітей з особливими освітніми потребами;

-введення нової форми індивідуальної програми розвитку та визначення

- надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг у закладах загальної   середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

 

 

Результати участі випускників у національному мультипредметному тестуванні у комп’ютерному форматі.

У зв’язку з широкомасштабною агресією російської федерації проти України, атаками на українські міста, руйнуванням і пошкодженням закладів освіти проведення зовнішнього незалежного оцінювання стало неможливим, тому його в 2022 році тимчасово замінили національним мультипредметним тестуванням у комп’ютерному форматі. Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційний варіант НМТ, щоб учасники змогли ознайомитися з форматом тестування заздалегідь, потренуватися виконувати завдання демонстраційного варіанта тесту в спеціальному онлайн-середовищі. У Новослобідській сільській раді функціонує тільки 1 заклад І-ІІІ ступенів, у якому у 2022-2023 навчальному році здобули повну загальну середню освіту 8 випускників, з яких 6- склали національний мультимедійний тест.  Середній конкурсний бал випускників склал 135 балів. У 2023 році вступати на бюджет в українські ВНЗ мають право абітурієнти, в яких конкурсний бал не нижчий за 125. Це мінімальний прохідний бал, з яким абітурієнти допускаються до конкурсного відбору. Українські виші можуть самостійно встановлювати мінімальний бал, з яким абітурієнт допускається до конкурсу на вступ. Результати складання тесту показали, що вчителі Новослобідського ліцею забезпечили надання освітніх послуг на рівні стандартів.

Завдання на наступний рік :

- забезпечити аналіз складання ЗНО та організувати підготовку до участі у зовнішньому оцінюванні на наступний рік.

 

Психологічний супровід учасників освітнього процесу

Через збройну агресію російської федерації особливої підтримки потребують зараз усі: діти, батьки, співробітники закладів освіти, усі учасники освітнього процесу. Однак у центрі особливої уваги мають бути ті учасники освітнього процесу, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Поки учні не почувають себе в безпеці, вони не здатні вчитися. Дитяча психіка - найвразливіша. Діти добре відчувають будь-які зміни в поведінці своїх батьків, навіть якщо ті вдають, що нічого не відбувається.

Залежно від провідного типу нашої нервової системи, коли чуємо страшне слово "війна" чи звуки сирени, у когось починається паніка, у когось почастіша випадки стресу, психологічних травми, що лишають у пам'яті людини травматичні спогади - епізоди різних видів насильства, спогади, пов'язані з ДТП, перебуванням у зонах бойових дій, стихійного лиха тощо.

Нині діти як ніколи потребують підтримки й уваги дорослих, як би складно не було нам самим. Ідеться не лише про батьків, а й про вчителів, яким вони довіряють і до яких прислухаються. Тому на час воєнного стану необхідно активізувати роботу психологічної служби. У 2022/2023 навчальному році у закладах освіти працювало 4 психологи та 4 соціальних педагоги. Усі психологічні працівники здійснювали психологічну підтримку для кожного учасника освітнього процесу. Протягом року з метою підвищення ефективності роботи психологічної служби були проведено 6 інструктивно-методичних нарад, семінарів, комунікації з питань особливостей психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни, впровадження в закладах освіти обласного проекту «Завжди поруч» тощо.

Спеціалістами служби освітніх закладів проводиться грунтовна робота щодо психологічного супроводу освітнього процесу в школах. У межах цієї роботи вивчається готовність майбутніх першокласників до навчання в школі, стан перебігу адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників до умов навчання, професійні нахили учнів старших класів. Результати дослідження в узагальненому вигляді на психолого-педагогічних консиліумах доводяться до відома вчителів, у виступах на батьківських зборах і зборах учнів, в індивідуальних бесідах і враховуються під час побудови психолого- педагогічної стратегії супроводу дітей «групи ризику».

Організоване проведення щотижневих зустрічей з педагогами та щоденних зустрічей з  дітьми, з питань підтримки резілієнтності в умовах військової агресії, здійснювалося інформування всіх учасників освітнього процесу з питань стресостійкості, профілактики емоційного вигорання та агресії як наслідків довготривалого стресу. Психологи громади взяли участь у проекті «Зупинка: Я» - спільної ініціативи програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), держави і громадських організацій для надання комплексної психологічної допомоги та психодукації для зміцнення психічного здоров’я, попередження виснаження та відновлення ресурсу українців. Метою проекту є надання комплексної психологічної допомоги та навчання фахівців для організації просвітницької роботи в громаді з питань зміцнення психологічного здоров’я, попередження виснаження та відновлення ресурсу.

Важко, звичайно, переоцінити роль емоційної підтримки від батьків у ці часи. Якщо вчитель помітив, що дитина поводиться не так, як зазвичай, необхідно поспілкуватися з батьками індивідуально. Зараз, як ніколи важливі тілесний контакт, обійми та емоційна підтримка, безумовна любов. Дитині необхідно відчувати, що її люблять просто так, і цю любов не потрібно заслуговувати, щось комусь доводити. Емоції та реакції дитини важливо сприймати спокійно, не сварити та не забороняти їх проявляти. У обов'язки психологічних працівників також входить організація роботи з батьками, щоб вони теж проявляли свої емоції, не боялися про них говорити. Звісно, панікувати не треба, але плакати й навіть кричати - можна. Цим батьки навчають дітей, що ми не маємо ховати, “заморожувати” те, що відчуваємо. Саме в організації такої роботи значно зростає роль психологічної служби системи освіти. МОН України надало закладам освіти методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій», відповідно до якого кожен працівник психологічної служби має здійснювати свою роботу.

Отже, завдання на новий навчальний рік:

 • забезпечення надання психологічної допомоги дітям та іншим учасникам освітнього процесу в кризових ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події;
 • забезпечення впровадження у роботу з дітьми програм формування стійкості до стресу, психосоціальної допомоги дітям, які переживають психотравмуючі події, програм емоційного вигорання педагогічних працівників;
 • організація профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх;
 • продовження психологічного консультування та надання конкретної психологічної, соціально-педагогічної допомоги;
 • покращення методичного та технічного забезпечення працівників психологічної служби.

 

Створення умов для надання якісної позашкільної освіти

У 2022-2023 році, продовжує свою роботу Комунальний заклад позашкільної освіти Новослобідської сільської ради Конотопського району Сумської області «Центр дитячої та юнацької творчості». Освітній процес у закладі організовано за такими напрямами позашкільної освіти:

 • художньо - естетичний напрям (6 гуртків, які відвідують 104 вихованців);
 • соціально - реабілітаційний напрям (3 гуртки, які відвідують 75 вихованців);
 • науково - технічний напрям (2 гуртки, які відвідують 50 вихованців);
 • фізкультурно-спортивний напрям (2 гуртки, 25 вихованців).

У ЦДЮТ Новослобідської сільської ради працювали 13 гуртків на базі Новослобідського ліцею, Князівської гімназії, Мазівської гімназії, Юр'ївської гімназії.

ЦДЮТ Новослобідської сільської ради постійно бере участь у заходах територіального, обласних, Всеукраїнських етапів.

Вихованці ЦДЮТ Новослобідської сільської ради здобули 42 перемоги, 11 з яких Всеукраїнського рівня. За участь в обласній Всеукраїнській виставки-конкурсу «Український сувенір» отримано 7 призових місць; у обласному літературному конкурсі «Голоси воєнного часу» - 1 лауреат; обласному фестивалі «Перлини нашої душі» 2 перших місця; Всеукраїнській онлайн виставки-конкурсу «Талановиті! Наполегливі! Успішні!»; 8 призових місць; обласному конкурсі творчо-обдарованих дітей і підлітків «Чарівні барви Сумщини» 4 призових місця; ХХVІ обласному літературному конкурсі «Проба пера» - 2 і 3 місце; обласній заочній виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» 11 призових місць; обласному фестивалі юних майстрів «Веселка творчості» три 2 місця; ліцензійна національна Олімпіада Геніїв – 2 і 3 місце.

Комунальний заклад позашкільної освіти Новослобідської сільської ради Конотопського району Сумської області «Центр дитячої та юнацької творчості» постійно бере участь у Методологічних семінарах з позашкільної освіти Всеукраїнського та обласного рівнів, у Всеукраїнських нарадах «Позашкільна освіта у воєнний та повоєнний час».

Заклад купує обладнання та матеріали для роботи гуртків.

Команда педагогів ЦДЮТ Новослобідської сільської ради злагоджено працює у системі гурткових занять, конкурсів, змагань, заходів, тощо. Заклад будує позашкільну освіту на принципах презумпції талановитості кожної дитини, цінності дитинства, радості пізнання, розвитку особистості, здоров’я, безпеки.

Завдання на новий навчальний рік:

-продовження роботи позашкільного закладу в умовах воєнного стану;

-залучення дітей разом з батьками до роботи за доглядом домашніх тварин, які втратили своїх господарів під час воєнних дій;

- продовжити роботу з творчо обдарованими дітьми.

-сприяти вихованню відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям та суспільства;

-спрямувати свою діяльність на формування у вихованців патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу через участь у конкурсах, фестивалях, змаганнях тощо.

 

Методична робота

Війна в Україні стала новим випробуванням для усіх учасників освітнього процесу. За таких умов істотно зростає роль методичної служби системи освіти, яка має забезпечувати своєчасне і систематичне інформування та надання методичної допомоги  педагогам з організації та забезпечення якості освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти.

Протягом 2022/2023 навчального року методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на виконання науково – методичної проблеми «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування компетентної особистості учня» та проводилася за такими напрямками:

 •   нормативно – правове забезпечення, реалізація державних освітніх ініціатив;
 • здійснення організаційно-інформаційного  та науково – методичного супроводу освітнього процесу в умовах реформування освіти з урахуванням особливостей сільських закладів освіти;
 • координація колективно - компетентнісної взаємодії учасників освітнього процесу в дошкільних та загальноосвітніх закладах освітньої галузі Новослобідської сільської ради;
 • сприяння реалізації виховних стратегій освітніх закладів у формуванні конкурентоздатного випускника школи.

Основними завданнями методичної роботи, що вирішувалися протягом 2022/ 2023 навчального року були:

 • забезпечення методичного супроводу реалізації державної політики щодо розвитку дошкільної та позашкільної освіти, впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, та впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти на засадах Нової української  школи в закладах освіти Новослобідської сільської ради, створення безпечного для життя і здоров’я універсального освітнього середовища;
 • налагодження співпраці різних соціальних інституцій щодо протидії насильству та булінгу серед учасників освітнього процесу, формування культури психологічно комфортної міжособистісної взаємодії, організація надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах військового стану в країні;
 • здійснення систематичної роботи щодо раннього виявлення творчих здібностей школярів та їх подальшого розвитку;
 • вжиття заходів щодо впровадження громадянської освіти в освітніх закладах Новослобідської сільської ради у відповідності до Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, інших документів з розвитку громадянської освіти;
 • забезпечення професійного самовдосконалення педагогічних працівників, формування вміння адаптуватися до швидкозмінної реальності та ефективно працювати в нових умовах;
 • упровадження в освітній  процес закладів загальної середньої освіти та в систему науково-методичної роботи з педагогами - інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проектів, різних форм міжнародної науково-педагогічної взаємодії, залучення педагогів до науково-дослідної та експериментальної роботи;
 • науково-методичний супровід процесу викладання навчальних дисциплін у  з метою підвищення ефективності освітнього процесу, організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій та способів онлайн-взаємодії, дітей дошкільного віку та учнів, їх батьків;
 • застосування нових підходів в управлінні освітніми закладами;
 • інтенсифікація процесу поширення передового педагогічного досвіду у ЗМІ, на освітніх інтернет-порталах.

У 2022/2023 навчальному році в закладах освіти Новослобідської сільської ради  було створено дві професійні спільноти педагогів: спільнота педагогів, що працюють в НУШ та спільнота педагогів, що працюють в інклюзивних класах. Супровід роботи професійних спільнот педагогів протягом навчального року здійснював КУ «Новослобідський ЦПРПП».

Із метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, здійснення психологічної допомоги в період воєнних дій та для надання своєчасної допомоги педагогам освітніх закладів громади в організації освітнього процесу в умовах дистанційної роботи під час впровадження НУШ протягом року працівниками Новослобідського ЦПРПП для педагогічних працівників було організовано та проведено в режимі онлайн 35 порадників, студій, комунікацій, онлайн-кафе та навчань. Для методичної підтримки педагогів 5-9 класів у впровадженні ІІ етапу впровадження Нової української школи працівниками центру протягом навчального року реалізовувася проект «Учу навчаючись». У рамках поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників було підготовлено 30 кейсів із різноманітними практичними матеріалами, що були направлені до освітніх закладів. Із метою професійного розвитку педагогів у січні 2023 року центром профрозвитку було організовано та проведено Зимову школу для педагогів (4 заняття). До її роботи були залучені І.Марухіна, директор навчально-методичного центру психології служби  СОІППО, І.Большакова, співавтор підручників НУШ, методики інтегрованого навчання, онлайн-курсів НУШ, методист НВК «Новопечерська школа», ексрпертка ГС «Освіторія», тренерка НУШ, ведуча Президентської школи онлайн, С.Косянчук, кандидат педагогічних наук, методист Київської гімназії східних мов №1. З метою підвищення фахової компетентності учителів початкових класів, які працюють із дітьми з ООП у лютому 2023 року було організовано онлайн-зустріч педагогів із співавтором  програми  «Читання з логоритмикою» Бєловою Оленою Миколаївною, тренером НУШ з теми «Інклюзія в НУШ», президентом громадської організації «Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації», дефектологом – практиком, соціальним педагогом, автором методичних матеріалів для закладів освіти «Соціально-педагогічний супровід дітей  з особливостями  психофізичного розвитку».

Реалізуючи положення Концепції реформування освіти «Нова українська школа» та для забезпечення професійного розвитку та самовдосконалення педагогічних працівників педагогів базової школи в умовах роботи в НУШ протягом навчального року реалізовано локальний проєкт КУ «Новослобідського ЦПРПП» Новослобідської сільської ради «Учу навчаючись».  У ході його реалізації для педагогів було організовано та проведено Тиждень медіаграмотності, онлайн-комунікації та онлайн-навчання з таких тем: «Мовно-комунікативна компетентність педагога»,  «Стратегій комунікацій із учасниками освітнього процесу. Зворотний зв’язок», «Ключові компетентності учнів та уміння, спільні для всіх компетентностей, відповідно до державних стандартів», «15 кроків для розвитку та досягнення доброчесності у сфері освіти», «Алгоритм дій педагога якщо дитина в стресовій ситуації», «Мотивація учнів до навчання. Основні умови формування мотивації учнів до навчання» тощо. У рамках проєкту влітку 2023 року проведено Літню онлайн-школу для педагогів.

Відповідно до укладених угод про співпрацю із Управлінням державної служби якості освіти в Сумській області, Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та з метою  професійної підтримки педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році  було організовано та проведено зустріч із представниками Управління державної служби якості освіти в Сумській області з питання організації та проведення самооцінювання закладу за допомогою інформаційно-аналітичної системи EvaluEd, до проведення Зимової онлайн-школи для педагогів залучено працівників Навчально-методичного центру психологічної служби КЗ «Сумський ОІППО». У рамках співпраці із Глухівським національним педагогічним університетом ім. Олександра Довженка організовано участь педагогів освітніх закладів громади у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Початкова освіта в парадигмі Нової української школи: виклики часу».

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.11.2022 №385-ОД «Про психологічну підтримку учасників освітнього процесу» та з метою забезпечення своєчасної психологічної підтримки учасників освітнього процесу, зменшення проявів травматизації серед здобувачів освіти  в освітніх закладах Новослобідської сільської ради із січня 2023 року запроваджено обласний проєкт «Завжди поруч». В рамках реалізації проєкту в закладах освіти організовано проведення шкільними практичними психологами щоденних ранкових зустрічей для дітей та щотижневих зустрічей із педагогами, просвітницька робота серед батьків щодо стабілізації свого психологічного стану. Протягом семестру більше 100 зустрічей з 60 – ма педагогами, створено CoogleJamboard-дошки із матеріалами для роботи практичних психологів.

 Систематична робота з методичного супроводу сприяла активізації роботи педагогів в напрямку свого професійного розвитку. У 2022/2023 навчальному році  педагоги освітніх закладів громади на сторінках інтернет – бібліотек розмістили 23 матеріали з досвіду роботи. Вперше представник громади,  Болотов А. В., учитель фізичної культури Мазівської гімназії, брав участь у першому турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» в номінації «фізична культура».

У 2022/2023 навчальному році у закладах освіти Новослобідської сільської ради атестувалися: 11 педагогічних працівників. Із них: 10 – учителів, 1 – асистент учителя, 1 –  директор гімназії (він же атестувався як учитель). По закладам освіти кількість тих, хто атестувався становить: 5 учителів Новослобідського ліцею, 2 – Юр’ївської гімназії,  4 учителя та 1 асистент учителя Мазівської гімназії.

Щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань атестувалися на:

-    на відповідність раніше встановленій категорії атестувалися 6 педагогів (1 – «вища кваліфікаційна категорія», 4 –І кваліфікаційна категорія, 1- ІІ кваліфікаційна категорія); та 1 директор – на відповідність займаній посаді;

-    присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» атестувалися 3 педагоги;

-    присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»  -                     1  педагог;

-    встановлення 11 тарифного розряду – 1 педагог;

-    встановлення 12 тарифного розряду - 1 педагог.

Проте в організації науково-методичної роботи з педагогами Новослобідської сільської ради є ряд проблем, що потребують вирішення.

Потребує активізації робота методичної служби із таких питань:

 • активізація роботи професійних спільнот за освітніми галузями;  
 • наукова та експериментальна робота педагогів в рамках професійного зростання,
 • підвищення ІКТ-компетентностей педагогів  тощо.

Із метою подальшого вдосконалення роботи із педагогічними кадрами у 2023/2024 році відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради, педагогічні колективи продовжать роботу з впровадження Нової української школи в освітніх закладах, організації освітнього процесу в умовах військового стану та дистанційного/змішаного навчання.

 

 

Завдання на новий навчальний рік:

- постійно проводити роботу щодо підвищення  фахової та                                      професійної  компетентності  педагогів;

- забезпечувати умови для професійного зросту педагогів;

-скоординувати діяльність адміністрації освітніх закладів Новослобідської сільської ради на організацію ефективної методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах реформування освіти у відповідності до вимог Концепції «Нова українська школа», переходу на нові Державні стандарти базової та повної загальної освіти, Базового компоненту дошкільної освіти.

-упроваджувати в освітній  процес закладів загальної середньої освіти та в систему методичної роботи з педагогами - інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проектів, різних форм міжнародної науково-педагогічної взаємодії, залучення педагогів до науково-дослідної та експериментальної роботи;

           -здійснювати постійний науково-методичний супровід процесу викладання навчальних дисциплін у  з метою підвищення ефективності освітнього процесу, організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій та способів онлайн-взаємодії, дітей дошкільного віку та учнів, їх батьків;

 - сприяти поширенню нетрадиційних форм та методів організації внутрішньошкільної та міжшкільної методичної роботи, які б зумовили розвиток творчості та активності педагогів, вияв ініціативи, наполегливості у підвищенні ефективності освітнього процесу та якості освіти.

 

 

Фінансування освітньої галузі

За 8 місяців 2023 року на заробітну плату по галузі виплачено коштів у сумі 8868016,38 грн. із них: 6093877,27 грн.-освітньої субвенції та 1060607,56 грн,-з місцевого бюджету, нарахування відповідно: 1346228,65 грн. та 367302,90 грн. Заборгованості із заробітної плати педагогічним працівникам немає.

Усього на заробітну плату з розвивальних занять виплачено 850372,98 грн., із них: 54261,84 грн,-освітньої субвенції (нарахування становлять-9782,39 грн.) та 796111 грн,- місцевого бюджету ( нарахування становлять 132685 грн.).

На проведення перевірки технічного стану транспортних засобів витрачено 8400,0 грн. На проведення технічної перевірки правильності роботи засобів обліку витрачено, вимір опору ізоляції, перевірку з’єднання заземлювачів елементів напруги, обслуговування електромереж, обов’язкове страхування, поточний ремонт шкільних автобусів-292482,23. Оновлення пакету «Курс школа» - 5200,0 грн., поточний ремонт оргтехніки – 2100,0 грн.

На придбання канцтоварів для закладів освіти витрачено 23127,12 грн.

На потреби телефонного зв’язку та інтернету витрачено 14343,69 грн.

На території Новослобідської сільської ради функціонує 1 позашкільний заклад освіти. На заробітну плату працівників витрачено 235675,72 грн., нарахування -50779,24 грн.

 

 

  Часи змінюються, і ми змінюємося, а разом із нами змінюється школа. Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. Пріоритетна мета української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.

Дорогі колеги!

Новий 2023-2024 навчальний рік підготував для нас, для дітей і батьків безліч викликів, але ми повинні зробити все можливе щоб мінімізувати  загрози, труднощі та забезпечити якісну освіту незважаючи на нинішній стан сьогодення. Ми разом маємо зробити все можливе для того, щоб українські діти вивчали рідну мову, читали українську літературу та досліджували історію свого народу.

Ми віримо в ЗСУ і мріємо про повернення за шкільні парти наших дітей.

Бажаю вам, щоб швидше закінчились усі ці страхіття, щоб усі рідні були живі й здорові, душевного спокою, згуртованості, єдності й МИРУ! З наступаючим святом Знань.

Тримаймося!

       Ми – сильні!

             Ми – Україна!

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора